14 oktober 2020 13:15


Helaas hebben we te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Dit heeft gevolgen voor de voetbalactiviteiten van VV St Jacob. Alle competitiewedstrijden worden stil gelegd, boven de 18 jaar zijn er geen trainingen, kinderen tot 18 jaar mogen nog wel trainen en de kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten. Het coronaprotocol is aangepast en geldt voor 4 weken vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur. Lees hier het complete coronaprotocol:

Coronaprotocol VV ST Jacob per 14 oktober 22.00 uur

 

Basis

Als basis voor dit protocol gelden de RIVM-richtlijnen :

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Pas hygiëne toe en was regelmatig je handen (maak gebruik van de aanwezige ontsmettingsplaatsen)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Maar boven al gebruik je gezonde verstand.

 

Voor de door ons toe te passen maatregelen hebben wij het complex verdeeld in 5 zones c.q. soorten maatregelen.

 • Voetbalvelden (Hoofdveld, pupillenveld en trainingsveld)
 • Kleedboxen voetbaldeel
 • Kantine
 • Algemene verkeersruimtes
 • Overige regels

 

Voetbalvelden

 • Alle wedstijden in de competitie zijn stil gelegd.
 • Het trainingsveld en pupillenveld kunnen door de vereniging onbeperkt gebruikt worden voor training van de jeugd tot 18 jaar. 
 • Boven de 18 jaar mag er ook niet meer getraind worden in teamverband.
 • Er geldt voor de velden geen registratieplicht voor aanwezigen
 • De afstandsregels zijn niet van toepassing bij de jeugd tot 18 jaar.

 

Kleedboxen

 • De kleedboxen en douches zijn tot nader order gesloten.

 

Kantine

 • De kantine is tot nader order gesloten.

 

Overige algemene ruimtes

Toiletten

 • De toiletten zijn gesloten

 

Bestuurskamer

 • De bestuurskamer is tot nader order gesloten.

 

Overige maatregelen

Wat te doen bij een coronageval binnen de vereniging

 • Mocht u verdacht zijn of de diagnose van het coronavirus hebben gekregen, meld dit dan bij het bestuur.
 • Heb je klachten? Blijf dan thuis, neem niet deel aan trainingen en/of andere clubactiviteiten, informeer je trainer of leider en neem contact op met de huisarts. Je team mag wel doorgaan met trainen.
 • Ben je positief getest op corona? Blijf dan thuis. Neem niet deel aan trainingen en/of andere clubactiviteiten en volg de richtlijnen die worden opgelegd door de GGD. Je team tot 18 jaar mag in principe doorgaan met trainen, tenzij de GGD anders bepaalt.
 • Is een gezinslid positief getest op corona? Volg dan de richtlijnen die worden opgelegd door de GGD.
 • Verder conformeert de vereniging zich aan het advies wat de GGD in dit geval geeft.

 

Handhaving

 • De taak van eventuele handhaving ligt niet bij het bedienend kantinepersoneel maar bij het voltallige bestuur van de vereniging en/of de corona verantwoordelijke. Deze zijn ook het aanspreekpunt voor een eventuele BOA.
 • De bestuursleden/coronaverantwoordelijke zullen eventueel corrigerend c.q. adviserend optreden als men zich niet aan de coronaregels houdt.

De verantwoordelijkheid voor naleving van het bovenstaande protocol ligt nadrukkelijk bij de leden en begeleiders zelf. Het bestuur gaat er vanuit dat een ieder zich committeert aan dit protocol. Zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van het mooie voetbalspelletje!

Dit protocol zal regelmatig worden aangepast en waar nodig aangepast.

Opgemaakt : 14 oktober 2020

Bestuur VV St Jacob

Delen