Takenoverzicht:
Onderstaand een overzicht van de functies en bemensing van het hoofd- en jeugdbestuur, de kantinecommissie en enkele andere functies. Het uitgebreide overzicht met alle taken binnen V.V. St. Jacob kan geopend worden door op de afbeelding te klikken.


Hoofdbestuur:


Hoofdbestuur:

 

 

Voorzitter

Alfons de Vries

Dooitzen de Bildtstraat 5

9079 MN Sint Jacobiparochie

Tel.: 0657436847

-   Contact Bildtse verenigingen (senioren)

-   Scheidsrechtercoördinator

-   Contact gemeente

Penningmeester

Vacant

-   Financieel beheer

-   Aanspreekpunt kantinecommissie

-   Archivering

Secretaris

 

Vacant

-   Secretariaat

-   Nieuwsbrieven

-  Contactpersoon ledenadministratie

Algemeen lid

Michel Wobbes 

- Jeugdcoördinator

Algemeen lid

Avelon Sijtsma

- Financieel Beheer

Jeugdcoördinator

Alfons de Vries

 

-   Contactpersoon jeugd

-   Samenwerking Minnertsga en Berlikum

 

Algemeen lid

Dennis Zaturdag

- Sponsorcommissie
- Activiteitencommissie


Overig:

 

 

Ledenadministratie

Michaëla Achterberg

Van Wijngaardenstraat 14

9079 KC Sint Jacobiparochie

Tel.: 06-23787056
 

Kledingbeheer

Tjitske van der Weij

Kadal 64

9079 PC Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518-491005 (06-41110926)
 

 


 
Consul Johannes Koopal

 


Jeugdbestuur:

 

Coördinator 

Alfons de Vries

Dooitzen de Bildtstraat 5

9079 MN Sint Jacobiparochie

Tel.: 0657436847

-   Contactpersoon jeugd

-   Samenwerking Minnertsga

 

Wedstrijdsecretaris:

Eelco Braaksma

Gijsbert van Swietenstr 46

9079 LX Sint Jacobiparochie

Tel.: 0633937595

-  Wedstrijdsecretaris zaterdag
-  Scheidsrechters jeugd
Kantinecommissie:

Kantinecommissie
- Inkoop
- Systeembeheer

Ger-Jo Sijtsma

 

Sleutels/startenveloppen

Mirjam Steensma

Kadal 17

9079 KT Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518-491827

 

 Delen