Takenoverzicht:
Onderstaand een overzicht van de functies en bemensing van het hoofd- en jeugdbestuur, de kantinecommissie en enkele andere functies. Het uitgebreide overzicht met alle taken binnen V.V. St. Jacob kan geopend worden door op de afbeelding te klikken.


Hoofdbestuur:


 

 

 

Voorzitter

Alfons de Vries

Dooitzen de Bildtstraat 5

9079 MN Sint Jacobiparochie

Tel.: 0657436847

-   Contact Bildtse verenigingen (senioren)

-   Scheidsrechtercoördinator

-   Contact gemeente

Penningmeester

Vacant

-   Financieel beheer

-   Aanspreekpunt kantinecommissie

-   Archivering

Secretaris

 

Vacant

-   Secretariaat

-   Nieuwsbrieven

-  Contactpersoon ledenadministratie

Algemeen lid

Michel Wobbes 

 

Algemeen lid

Avelon Sijtsma

 

Jeugdcoördinator

Alfons de Vries

Dooitzen de Bildtstraat 5

9079 MN Sint Jacobiparochie

Tel.: 06-57436847

-   Contactpersoon jeugd

-   Samenwerking Minnertsga en Berlikum

 

Algemeen lid

Lex de Vries

Van Wijngaardenstraat 2

9079 KC Sint Jacobiparochie

Tel.: 06-46543609

- Wedstrijdsecretararis zondag

Algemeen lid

Tjal Goldenbeld

Diepenbrockstraat 3,

8916 EE Leeuwarden,

Tel.: 06-41786144

- Sponsor commissie 


Overig:

 

 

Ledenadministratie

Michaëla Achterberg

Van Wijngaardenstraat 14

9079 KC Sint Jacobiparochie

Tel.: 06-23787056
 

Kledingbeheer

Tjitske van der Weij

Kadal 64

9079 PC Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518-491005 (06-41110926)
 

 


 
Consul Johannes Koopal

 


Jeugdbestuur:

 

Coördinator 

Alfons de Vries

Dooitzen de Bildtstraat 5

9079 MN Sint Jacobiparochie

Tel.: 0657436847

-   Contactpersoon jeugd

-   Samenwerking Minnertsga

 

Wedstrijdsecretaris zaterdag

Eelco Braaksma

Gijsbert van Swietenstr 46

9079 LX Sint Jacobiparochie

Tel.: 0633937595

-  Wedstrijdsecretaris zaterdag
-  Scheidsrechters jeugd

Algemeen lid

 

Peter van Dijk

Broedertrouw 5

9079 KX Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518-851124
Algemeen lid

Goffe Keizer

Van Wijngaardenstraat 56

9079 KD  Sint Jacobiparochie                          
Tel.: 0518-491780

-   Zaalvoetbaltoernooien

-   Beheer trainers/leidersmateriaal

-   Cursussen

-  Spelregelbewijs

-  Sleutelbeheer

Algemeen lid

Bonita Schat

Oosteinde 71

9079 LB Sint Jacobiparochie

Tel.: 06-23499750

-   Coördinatie meisjesvoetbal

-  Pupil van de week

Algemeen lid

René Wagenaar

Noordeinde 19

9079 LK Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518491311

 


Overig:

 

 

Hoofd jeugdtrainer

Glen Dijkstra
Tel.: 0640133526
 
Kantinecommissie:

Secretaris, 

Penningmeester

Aafke Buursma

G. van Swietenstraat 25

9079 LV Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518-490254

-   Financieel beheer

-   Secretariaat

-   Oud papier

Sleutels/startenveloppen

Mirjam Steensma

Kadal 17

9079 KT Sint Jacobiparochie

Tel.: 0518-491827

-   Beheer sleutels

 

Roosters

Tjal Goldenbelt (vrijdag)

Mabel van der Burgh (zaterdag)

Sylvia Dorst (zondag)

 

Inkoop

Wil & Nan Westra

-Delen