Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de vereniging is te lezen en downloaden via de volgende link: Huishoudelijk reglement 2017

Nieuwsbrief

Een aantal keer per seizoen verschijnt de nieuwsbrief. Uit oogpunt van kosten- en tijdbesparing gebeurt de verspreiding via de email. Een ieder kan zijn bijdrage aan de nieuwsbrief leveren door o.a. het schrijven van een artikel, een ingezonden stuk, een bedankje, het stellen van een vraag. Jouw bijdrage aan de nieuwsbrief kun je mailen naar: vvsintjacob@live.nl 

Aanmelden / afmelden
Jongens en meisjes, dames en heren die lid willen worden van de voetbalvereniging kunnen zich opgeven door via het aanmeldformulier op de website, of door het aanmeldformulier nieuwe leden ingevuld in te leveren bij de ledenadministratie.

Het aanmelden kan via de volgende link: digitaal inschrijfformulier

Hiernaast is er de mogelijkheid om het 'inschrijfformulier nieuwe leden' in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie:

Michaëla Achterberg
Wijngaardenstraat 14
9079 KC Sint Jacobiparochie
Tel.: 06-23787056


Afmelden kan zowel mondeling als schriftelijk/per e-mail bij de ledenadministratie. Een melding bij alleen de leider is niet voldoende!


Contributie
De contributie bedraagt voor het seizoen 2020-2021 per kwartaal:

     Senioren

 • Senioren: € 38,86
 • Zaal: € 6,95
 • 35+: € 13,42

  Jeugd
 • O7 (kabouters): € 10,61
 • O9: € 15,57
 • O11: € 15,57 
 • O13: € 20,08
 • O15: € 20,08 
 • O17: € 25,63
 • O19: € 25,63

      Huur tenue per kwartaal

 • Huur kleding senioren: € 3,98
 • Huur kleding junioren incl. sokken: € 4,37
 • Bijdrage schoonmaak: € 2,00 

Nieuwe leden moeten zich altijd aanmelden als lid (ook als ze alleen trainen), anders vallen ze niet onder de ongevallen en WA-verzekering van V.V. St. Jacob. Als iemand een proefles mee wil trainen, vormt dit dan ook geen probleem. Train gerust enkele malen mee en beslis daarna of voetbal de sport voor jou is. Voor het proeftrainen hoeft geen contributie worden betaald.

Bij de contributie zit inbegrepen:

 • Administratiekosten € 0,50
 • Contributieafdracht voor het gehele seizoen aan de KNVB (afhankelijk van de leeftijd van de speler)
 • Ongevallen en W.A.-verzekering.

De W.A. verzekering is een collectieve verzekering, en biedt (aanvullende) dekking bij ongevallen en schade, die zich voordoen tijdens alle clubactiviteiten in binnen- en buitenland en het reizen in verband met deze activiteiten. In onverhoopt voorkomende gevallen moet je binnen 24 uur na een ongeval in contact opnemen met de secretaris van de V.V. St. Jacob.

Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering 2008, is een ieder verplicht de contributie d.m.v. automatische incasso te voldoen. Wanneer een lid (of diens ouder/verzorger) dit weigert, kan het bestuur besluiten het lid uit te sluiten voor activiteiten van de club. De contributie en het huurbedrag voor de kleding wordt in termijnen geïnd. In het algemeen geldt: 

niet betalen = niet voetballen

Bij aan-/afmelden in de loop van het seizoen, geldt de volgende afspraak over de hoogte van de verschuldigde contributie:

Periode van aanmelden Kosten lidmaatschap
1 juli t/m 31 december Complete bedrag aan contributie en onderhoudskosten kleding
1 januari t/m 30 juni  50% van de contributie + 50% onderhoudskosten kleding
Periode van afmelden  Kosten lidmaatschap
1 juli t/m 31 december  50% van de contributie + 50% onderhoudskosten kleding
1 januari t/m 30 juni Complete bedrag aan contributie en onderhoudskosten kleding


Jeugdsportfonds Friesland
Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdsportfonds kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen financiële steun aanvragen bij het Jeugdsportfonds voor deelname aan sportieve activiteiten: via een intermediair (www.kindpakket.nl/intermediairs) of via www.kindpakket.nl/ouders (ouders zelf). De bijdrage uit het Jeugdsportfonds kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdsportfonds rechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdsportfonds en de lokale spelregels op www.jeugdsportfonds.nl/friesland of neem contact op met het Jeugdsportfonds Friesland: friesland@jeugdsportfonds.nl of 0513 – 630 650.

Voetbalkleding

Alle spelers van de V.V. St. Jacob krijgen het tenue van de vereniging voor het genoemde huurbedrag ongeacht de leeftijd. Bij de jeugd zijn de sokken inbegrepen in het huurbedrag. De senioren schaffen zelf hun sokken aan bij de kledingbeheerder.

De keeper van ieder team kan één keer per jaar een vergoeding krijgen voor de aanschaf van keeperhandschoenen. Dit kan door de kassabon met het bankrekeningnummer in te leveren bij de penningmeester. Binnen 2 weken wordt het geld op het aangegeven rekeningnummer gestort.

Heeft iemand deze vergoeding ontvangen, dan betekent dat, dat de handschoenen voortaan bij dat team horen. De vergoedingen bedragen:

 • tot O11 € 30
 • tot O15 € 45
 • tot O19 € 65
 • senioren € 80

Daarnaast gelden de volgende afspraken:

 • De gehuurde kleding mag alleen worden gedragen tijdens wedstrijden van V.V. St. Jacob. 
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. 
 • Spelers zijn verplicht na de wedstrijd of training te douchen. Bij het douchen worden badslippers aangeraden.

 

Kledingreglement:

Bij V.V. St. Jacob huurt iedere speler zijn/haar eigen tenue. Aan het begin van het seizoen kan iedereen tijdens de uitdeelavond het tenue ophalen en hiervoor een bruikleenovereenkomst tekenen.

Bij de kledingbeheerder, kun je terecht voor kapotte of verloren kleding. Wanneer er een kledingstuk kapot is, kan er tegen inlevering van het kapotte kledingstuk gratis een nieuw exemplaar opgehaald worden. Wanneer er een kledingstuk kwijt is, kan er tegen betaling een nieuw exemplaar opgehaald worden. In de winter- en zomerstop is er een ruilmoment voor omruilen van de maat of sponsor.

Voor de bruikleen van kleding van V.V. St. Jacob gelden de volgende afspraken:

 • De kleding wordt netjes en schoon gehouden en ook zo ingeleverd tijdens een ruilmoment of bij het opzeggen van het lidmaatschap. 
 • Is een kledingstuk kapot door slijtage? Je kunt een nieuwe halen bij de kledingbeheerder tegen inlevering van het kapotte exemplaar. Hiervoor worden geen kosten berekend. 
 • Is er een kledingstuk kwijt? Je kunt op afspraak een nieuwe halen bij de kledingbeheerder tegen contante betaling van onderstaande kosten.
 • Ruilen voor een andere maat of sponsor gebeurt tijdens de winter- en zomerstop. Het jeugdbestuur regelt hiervoor een ruilmoment. 
 • Bij het niet inleveren van de kleding worden de kosten op de huurder verhaald. Incassering zal geschieden d.m.v. automatische incasso: Blauw shirt/keepersshirt (€ 31), Wit broekje/keepersbroek, (€ 15), Blauwe sokken (€ 6) 

 


Voor de senioren geldt een iets ander systeem i.v.m. de rugnummers. Zij krijgen een tas met kleding voor het team. Bij zoekgeraakte kleding moeten alle spelers van dat team meebetalen aan het vervangende exemplaar. Sokken schaft ieder senior lid zelf aan bij de kledingbeheerder

Overschrijving
Als een lid zich na het seizoen wil laten overschrijven naar een andere vereniging, moet het lid dit melden bij de ledenadministratie van de te verlaten vereniging. Daarnaast moet het lid zich bij de nieuwe vereniging melden om de overschrijving digitaal in werking te stellen. Het gehele proces moet voor 15 juni afgerond zijn. Deze datum hanteert de KNVB als uiterste overschrijvingsdatum.

Overschrijving tijdens het seizoen is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Hier kan de ledenadministratie meer informatie over geven.

NB. Een overschrijving kan in ieder geval niet plaatsvinden zolang er een betalingsachterstand bij de te verlaten vereniging is.

Delen