Vrijwilligers
Met z’n allen vormen we de vereniging: V.V. St. Jacob. Het volgende is daarom niet meer dan logisch:

Een verenigingslid, of diens ouder, is verplicht om enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt bv. te denken aan:
 • Taken binnen hoofd- of jeugdbestuur 
 • Verrichten van onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
 • Begeleiden of trainen van een team. 
 • Een wedstrijd fluiten als scheidsrechter of vlaggen als lijnrechter. 

Een volledig overzicht staat hier. Voor ieder seizoen wordt geïnventariseerd wie welke vrijwilligerstaken wil verrichten. Als men niets opgeeft of als er geen werkzaamheden zijn, wordt men automatisch ingedeeld voor de kantinediensten. Iedereen is mede verantwoordelijk voor het ordelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer en het in goede en nette staat houden van het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen en de tenues.

Gedragscode van de V.V. St. Jacob
Het spreekt voor zich dat er van iedereen verwacht wordt dat hij/zij zich volgens algemeen maatschappelijke normen en regels gedraagt. Bij een sportvereniging komen daar nog eens bij: de regels van de sport (- iviteit) en de regels van de club. Voor, tijdens en na de wedstrijd of training dient iedereen zich correct te gedragen tegenover tegenstanders, kader, medespelers en supporters!

Vanuit de gedragscode zijn een aantal gedragsregels opgesteld. De gedragsregels worden ieder jaar vermeld in het bewaarnummer. In de informatiemap in de bestuurskamer is een uitgebreide versie te vinden waarin de gedragscode en de gedragsregels vermeld staan.

Gedragsregels
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisteren naar en zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van iedereen.

Wij gaan ervan uit dat een ieder voetbalt voor zijn/haar plezier. Hierbij is winnen slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden en vrijwilligers betreft vastgelegd in de gedragscode met aansluitend daarop de gedragsregels waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig elkaar op aan te spreken!

De 10 “gouden” gedragsregels van de V.V. St. Jacob zijn:
 1. Tijdens wedstrijden draag je het officiele clubtenue. 
 2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak. Drugs zijn uit den boze! 
 3. Je hebt respect voor je tegenstander. 
 4. Je vernedert niemand in woord of gebaar. Anderen worden hierop zonodig aangesproken. 
 5. Je accepteert de leiding van je elftal, de scheidsrechter en het bestuur. 
 6. Bij de jeugd wordt er vermeden dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. Minder goede spelers hebben even veel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. 
 7. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. Na iedere wedstrijd en/of training worden gebruikte materialen bij elkaar gezocht door de aanwezige teamleden en opgeruimd. Dit geldt ook voor de kleedkamers. 
 8. Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden. Wanneer je eens een keer bent verhindert meld je je tijdig af bij je leider of trainer. 
 9. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 10. Naleving van de verenigingsregels.
“Een vereniging run je met z’n allen
Delen