Net als veel andere voetbalverenigingen heeft ook voetbalvereniging St. Jacob een 'Club van Honderd': Dit is een club mannen, vrouwen of bedrijven, die € 45,00 per jaar doneren aan een 'onafhankelijke club'. Onafhankelijk betekent dat de administratie van de Club van Honderd niet tot de boekhouding van de vereniging behoort. Het bestuur van de Club van Honderd bepaalt zelf wat er met de inkomsten geschiedt. Het bestuur van VV St. Jacob kan een aanvraag indienen voor een bijdrage. De aanvraag wordt door het bestuur van de Club van Honderd afgewezen of gehonoreerd.

De Club van 100 heeft in de afgelopen jaren de vereniging op diverse vlakken ondersteund. Vooral de jeugd heeft de prioriteit bij de Club van Honderd. Zo wordt elk jaar het scholentoernooi gesponsord. Elk jaar wordt een wedstrijdbal aangeboden bij een wedstrijd van VV St. Jacob 1 en is de Club van Honderd reclamebord sponsor en sponsor van het programmaboekje. Verder heeft de Club van Honderd een financiële bijdrage geleverd tijdens de verplaatsing van het sportcomplex. In 2009 heeft de Club van Honderd een avond georganiseerd voor de leden van de Club van Honderd en de sponsoren van de voetbalvereniging met als gastspreker de sport journalist Albert van Keimpema. Tijdens de receptie van het 75-jarig jubileum van V.V. St. Jacob heeft de club van 100 een scorebord geschonken. 

Het bestuur bestaat uit Annie Akkerman, en Dirk Bouma die gezamenlijk de belangen van de Club van Honderd behartigen. Momenteel bestaat de club van 100 uit enige leden. Echter hoe meer leden, hoe groter de financiële bijdrage aan de voetbalvereniging kan worden. In de kantine van onze voetbalvereniging hangt het bord, waarop de leden van de Club van Honderd vermeld staan.

Wilt u ook graag lid worden van de Club van Honderd om zo onze voetbalvereniging te steunen, meldt u dan aan bij één van de onderstaande bestuursleden. Nadat u zich heeft opgegeven als lid van de Club van Honderd ontvangt u jaarlijks in oktober een verzoek om uw bijdrage te betalen.

Annie Akkerman 05 18 49 17 10
Dirk Bouma 05 18 49 13 18


Delen