Wedstrijdinformatie
Via de Bildtse Post, internet, het publicatiebord op de Fijfskaar en de voetbal.nl-app kan iedereen zich op de hoogte stellen van de te spelen wedstrijden. Ook brengt en houdt de desbetreffende leider de spelers en ouders op de hoogte.

Afmelden voor een wedstrijd

Als een speler een keer niet mee kan spelen/trainen, dan moet hij/zij dit op tijd doorgeven aan de desbetreffende leider. Uiteraard hoort een speler niet zomaar weg te blijven. Het team kan daardoor gedupeerd worden. Het gevolg daarvan kan zijn dat de desbetreffende spelers een of meerdere wedstrijden niet wordt opgesteld!

Vervoer wedstrijden

Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt meestal gebruik gemaakt van auto’s. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de ouders bij de jeugd. Vaak wordt er dan gebruik gemaakt van een vervoerschema. Het vertrek is altijd vanaf ”De Fijfskaar”.

 Afgelaste wedstrijden

Als door de weersomstandigheden de velden slecht bespeelbaar zijn, kunnen wedstrijden afgelast worden. Dat kan gebeuren door de KNVB of door de thuisspelende club. Hiervoor heeft iedere club een consul aangesteld die de velden, indien daar aanleiding toe is, keurt en zijn advies uitbrengt over het wel of niet bespeelbaar zijn van de velden. Het kan óók bij slecht weer gebeuren dat wedstrijden toch doorgaan.

Informatie over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd kun je verkrijgen:
  • Als de KNVB het gehele voetbal heeft afgelast: teletekst NOS, pagina 603
  • Internetsite KNVB/voetbal.nl-app 
  • Mededeling in de publicatiekast 
  • Via de leiders 

 Aanvangstijd trainingen

De spelers dienen tenminste een kwartier voor de aanvang van de training op het sportcomplex aanwezig te zijn, zodat op de afgesproken tijd de training kan beginnen.

Afmelding training

Mocht een speler verhinderd zijn om te trainen (bijvoorbeeld door ziekte), geef dit dan altijd door aan de trainer of leider. 7

Afgelasting training

Al komt het bij onze vereniging maar zelden voor: een training kan in extreme gevallen afgelast worden. De spelers worden dan middels een berichtje of telefoontje op de hoogte gesteld.

Vakanties

Alleen in de zomer- en kerstvakantie wordt er niet getraind. In alle andere vakanties wel, tenzij anders aangegeven.

Kampioenschappen

Indien een jeugdteam kampioen wordt in de KNVB-competitie aan het eind van het seizoen (omstreeks mei) wordt dit gevierd binnen de vereniging. Leiders kunnen hiervoor contact opnemen met het jeugdbestuur. Per teamlid mag een bedrag besteed worden van ongeveer € 7. Dit kan besteed worden aan een medaille, een glaasje fris en patat eten in de kantine van het sportcomplex.

Deelname aan toernooien

Tijdens het seizoen doen er soms teams mee aan toernooien die elders georganiseerd worden. Als vergoeding voor de reisof andere onkosten, draagt de VV per spelend lid € 5 bij. Het meerdere zullen de teams zelf moeten betalen.

Zoekgeraakte spullen

Iedere week blijft er wel iets achter in de kleedruimtes. Alhoewel de jeugdcommissie hier streng op toeziet, gebeurt het toch wel eens dat bv. sportkleding blijft liggen. Als je iets kwijt bent, dan kun je daarvoor terecht in kantine "’t Hokkie". Indien de kantine niet open is, neem dan contact op met een (jeugd)bestuurslid.

Gele en rode kaarten

Tijdens de wedstrijden kunnen zich situaties voordoen waarbij de scheidsrechter een gele of rode kaart uitdeelt. Aan iedere gele of rode kaart zit direct of na een bepaald aantal een straf voor de speler in die zin dat hij/zij voor een aantal wedstrijden uitgesloten wordt door de KNVB. Ook zit aan iedere gele of rode kaart direct een boetebedrag. Binnen V.V. St. Jacob is de afspraak dat de vereniging per speler de boete betaalt van de eerste 3 gele kaarten of de eerste rode kaart. De boetebedragen van iedere volgende kaart, wordt per seizoenshelft via automatische incasso bij de speler in rekening gebracht (per kaart € 13,20 bij de jeugd en € 23,20 bij de senioren).

Inleveren wedstrijdverslagen

Ieder team maakt wekelijks een verslag van de door hun gespeelde wedstrijd(en) of andere activiteiten. Deze verslagen worden wekelijks onder de rubriek "Op ‘e Slof" in de Bildtse Post geplaatst. De verslagen moeten voor zondagavond 20.00 uur ingeleverd worden bij:
Bertus Hogendorp
G. van Tuinenstraat 38
b-h58@hetnet.nl
Delen